Capacitate: 8 persoane
Capacitate: 1 persoane
Capacitate: de la 6 până la 8 de persoane in 1 apartament
Capacitate: de la 6 până la 8 de persoane in 1 apartament
Capacitate: de la 5 până la 7 de persoane in 1 apartament
Capacitate: 10 persoane
Capacitate: de la 6 până la 8 de persoane in 1 apartament
Capacitate: 6 persoane
Capacitate: de la 4 până la 6 de persoane in 1 apartament
Capacitate: de la 1 până la 4 de persoane in 2 apartamente
Capacitate: de la 4 până la 6 de persoane in 1 apartament
Capacitate: de la 3 până la 5 de persoane in 1 apartament
Capacitate: 10 persoane
Capacitate: de la 3 până la 5 de persoane in 1 apartament
Capacitate: de la 6 până la 7 de persoane in 1 apartament
Capacitate: de la 2 până la 4 de persoane in 1 apartament